Divisjonsdirektør brukerdialog

 • Skriv ut

Om Skatteetaten

Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019.

Divisjon brukerdialog

Brukerdialog er en av seks nye divisjoner i Skatteetaten med landsdekkende ansvar på sitt virksomhetsområde.

Divisjonen vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort for lønnstakere og næringsdrivende. Ansvaret omfatter saksbehandling, publikumskontakt og digitale tjenester.

Divisjon brukerdialog skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med alle brukere. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere og effektivisere, forbedre tjenester og forenkle for brukerne.

Med rundt 2000 årsverk blir divisjonen etatens største enhet. Divisjonsdirektøren får sitt arbeidssted i Bergen. Plasseringen er avklart for tre av de underliggende avdelingene; disse skal ledes fra Bergen, Leikanger og Stavanger.

Organisasjonkart brukerdialog

Sentrale ansvarsområder for divisjonen

 • videreutvikle etatens publikumskontakt for å effektivisere og møte nye brukerbehov
 • forvalte og videreutvikle prosessene for korrekt skatt, merverdiavgift og særavgifter
 • publikumsveiledning ved alle skattekontor og gjennomføring av identitetskontroll
 • produsere skatte- og avgiftsoppgjør, skattekort og skattemelding
 • sikre kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet i publikumstjenestene

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
 • solid kjennskap til eller erfaring fra divisjonens ansvarsområder
 • erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser

Personlige egenskaper

 • forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov
 • er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus
 • er samlende og helhetlig orientert
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
 • har integritet, pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.                                                      

Kontaktinformasjon

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no. Assisterende skattedirektør Nina S. Funnemark kan også kontaktes, tlf. 922 92 645.

Arbeidssted: Bergen

Søknadsfrist: 11.3.2018

Søknad og CV registreres på:

Ref.nr: 2018/338807

SØK PÅ STILLINGEN

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Andre opplysninger

 • Fast 100 prosent stilling. Reisevirksomhet må påregnes.

Generelt

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.