Divisjonsdirektør informasjonsforvaltning

 • Skriv ut

Om Skatteetaten

Skatteetaten omorganiserer for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Etaten har valgt en organisasjonsmodell med landsdekkende ansvar.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten leverer gode resultater og rigger seg nå for fremtiden. Er du den rette til å sitte i den nye toppledelsen og gjennomføre viktige endringer som bringer etaten videre?

Den nye toppledergruppen i Skatteetaten består av tolv ledere og ledes av skattedirektøren. Skatteetaten har rundt 6 700 ansatte og ny organisasjonsstruktur vil være gjeldende fra 2019.

Divisjon informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning er en av seks nye divisjoner i Skatteetaten med landsdekkende ansvar på sitt virksomhetsområde.

Divisjonen skal ivareta etatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og sikre at interne og eksterne brukere har tilgang til registerdata og informasjon av god kvalitet. Skatteetaten har som mål å bidra aktivt til forenklinger for samfunnet gjennom effektiv informasjonsforvaltning og -deling.

All innhenting og utveksling av data  i Skatteetaten, både nasjonalt og internasjonalt, ligger innenfor divisjonens ansvarsområde. Divisjonen skal etablere og videreutvikle samarbeid med offentlige og private aktører, og drive frem prosesser for gjenbruk og direkte utveksling av informasjon. En annen viktig oppgave er å utvikle og forvalte felles metode for registerforvaltning og distribusjon, på tvers av alle informasjonskilder.

Folkeregistret gjennomgår en omfattende modernisering. Divisjonen har ansvar for dette, samt fagansvar for etatens identitetskontroll.

Informasjonsforvaltning vil bestå av ca. 300 årsverk og er organisert i tre avdelinger. Divisjonsdirektøren vil ha sitt arbeidssted i Oslo. Avdelingenes ledere vil være lokalisert i Oslo, Grålum og Grimstad.

Organisasjonkart informasjonsforvaltning

Sentrale ansvarsområder for divisjonen

 • videreutvikle Skatteetatens rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor

 • etablere samarbeid og prosesser for gjenbruk og direkte utveksling av data

 • innhente grunnlagsdata fra opplysningspliktige, inkludert a-ordningen

 • forvalte og utvikle etatens informasjonsarkitektur- og standarder

 • forvalte og videreutvikle Folkeregisteret

 • fagansvar for etatens identitetskontroll

 • forvalte registre; som eiendomsregisteret og aksjonærregisteret

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på overordnet nivå i større, kompleks virksomhet
 • solid kjennskap til eller erfaring fra divisjonens ansvarsområder
 • perspektiver på fremtidens informasjonsutvikling
 • erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser

Personlige egenskaper

 • forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov

 • er utviklingsorientert og har kvalitetsfokus

 • er samlende og helhetlig orientert

 • er god til å kommunisere og skape engasjement

 • har høy integritet, pågangsmot og gjennomføringsevne

Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.                                                      

Kontaktinformasjon

ISCO Group bistår i rekrutteringsprosessen og interesserte kan før søknadsfristen kontakte Geir Fottland eller Erik Vaag på tlf. 22 06 87 00 eller på iscogroup.no. Assisterende skattedirektør Nina S. Funnemark kan også kontaktes, tlf. 922 92 645.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 11.3.2018

Søknad og CV registreres på:

Ref.nr: 2018/338955

SØK PÅ STILLINGEN

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som direktør i kode 1062, etter avtale.

Andre opplysninger

 • Fast 100 prosent stilling. Reisevirksomhet må påregnes.

Generelt

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

De første seks månedene regnes som prøvetid.

Det er et stort landsdekkende ansvar for samfunnsoppdraget som samles direkte rundt skattedirektørens bord fra 2019.

 

"Jeg ser etter gode kandidater som motiveres av å være toppleder i en etat som ligger i front på mange områder og skal inn i en spennende omstilling".

Hans Christian Holte, Skattedirektør

Nye toppledere til Skatteetaten

Les mer om alle topplederstillingene

Aktuell informasjon:

Priser til Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.