Vil du være med å bygge opp et nytt fagmiljø innen merverdiavgift

  • Skriv ut

Skatteetaten skal bygge opp et spennende tverrfaglig miljø på 20 medarbeidere innen merverdiavgift, analyse og etterretning i Kristiansund. Vi søker derfor etter engasjerte jurister, revisorer, økonomer og analytikere.  

Den nye gruppen skal arbeide med spesialiserte oppgaver innen merverdiavgift og ha et landsdekkende ansvar for kompensasjonsordningen for merverdiavgift overfor kommuner og fylkeskommuner og andre kompensasjonsberettigede virksomheter. I tillegg skal gruppen arbeide med analyse og etterretning innen merverdiavgiftsområdet.

Kristiansund skattekontor har i dag 18 medarbeidere som i hovedsak arbeider med selskapsbeskatning og publikumsveiledning.

Vil du være med på laget?

  • Vi søker etter jurister - Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig teamarbeid mellom jurister og økonomer.
  • Vi søker etter revisorer/økonomer - Arbeidet er i stor grad organisert som tverrfaglig teamarbeid mellom jurister og økonomer
  • Vi søker etter analytikere - Du blir en av flere analytikere som skal bygge opp kompetanse på analyse og etterretning innen merverdiavgift. Dere vil samarbeide tett opp mot fagmiljøet innen merverdiavgift og med Senter for internettgransking og digital utvikling samt Skatteetatens nasjonale analyseteam.

For mer informasjon om karriere i Skatteetaten.

 

Twitter: @skattenmin
facebook.com/skattenmin
linkedin.com/company/skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.