Utskrift av registrerte opplysninger

  • Skriv ut

Dersom du ikke er født i Norge og trenger en fødselsattest, kan du bestille en registreringsutskrift. Du trenger også registreringsutskrift om du må dokumentere sivilstanden din (ugift, gift, separert, skilt, enke-/-mann)

Utskriften dokumenterer:

  • navn
  • kjønn
  • fødselsnummer
  • sivilstand (ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann)
  • statsborgerskap
  • bostedsadresse
  • fødested

Hvem kan bestille?

Uskriften bestilles av den det gjelder eller verge.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.