Kopi av vigselsattest

  • Skriv ut

Alle som gifter seg får tilsendt vigselssattest fra skattekontoret etter at giftemålet er registrert hos oss.

Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tidspunkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt nytt efternavn og/eller mellomnavn

  • Trenger du å dokumentere sivilstanden din, at du er ugift, gift, separert, skilt, enke-/-mann, så må du bestille en utskrift av registrerte opplysninger i stedet.
  • Trenger du vigselsattest for ekteskap inngått før 1.10.2004 er vigsler rette kontaktperson. (Vi kan ikke skrive ut vigselsattest for vigsler som er foretatt før denne dato.)
  • Ekteskap inngått i utlandet etter utenlansk rett, er vigsler rette kontaktperson (Dette er attester vi ikke kan skrive ut.)
  • Lurer du på hvordan du blir gift? Her kan du lese hvordan den formelle prosessen er for å bli gift

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.