Bestill time på skattekontoret

  • Skriv ut

Nå kan du bestille tid for veiledning på skattekontorene. Det gjøres oppmerksom på at det settes av 15 minutter til hvert forhåndsbestilte besøk.

Henvendelser som krever ID-kontroll er de eneste sakene som krever personlig oppmøte på et skattekontor.

Skulle du likevel ønske å snakke med oss personlig vedrørende skatt, avgift og folkeregistrering kan time bestilles.

Vi tilbyr både "drop-in" og forhåndsbestilling av tid på alle kontorer, bortsett fra skattekontoret på Hamar og Sandvika. Disse to tilbyr kun forhåndsbestilling av tid.

Vi gjør oppmerksom på at forhåndsbestilt tid vil prioriteres og gi kortere ventetid ved kø.

Du kan bestille tid for neste dag frem til kl. 24.00. Etter kl. 24.00 kan du bestille tid fra andre påfølgende dag. Avatle kan bestilles inntil 14 dager frem i tid.

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser løses i skranken på skattekontoret og det settes av et kvarter for hvert forhåndbestilt besøk. De fleste sakene løses innenfor dette tidsintervallet. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.