Betaling via bank bidrar til et mindre ”svart” marked

  • Skriv ut

For kjøper innebærer det en større trygghet og redusert risiko å betale for tjenester via bank. Samtidig innskrenkes handlingsrommet for de useriøse aktørene i markedet.

Dersom flere betaler via bank, blir det vanskeligere for den som tilbyr tjenesten å unndra skatter og avgifter.

Dersom bruken av kontanter reduseres og transaksjonene blir mer sporbare, vil dette være med på å redusere det svarte markedet for kjøp av arbeid og tjenester.

Tryggere for kjøper

Det innebærer en større trygghet for deg å betale via bank. Du slipper å ha større kontantbeløp liggende i hjemmet sitt, og du står sterkere i reklamasjons- og klagesaker.

Samtidig er sannsynligheten større for at du handler med en seriøs aktør som arbeider under ryddige forhold, når vedkommende ønsker oppgjøret via bank.

Dersom du betaler via bank, unngår du medansvar ved kontantkjøp. Det betyr at du ikke risikerer å måtte betale skatt og avgift som den næringsdrivende skulle betalt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.