Svart økonomi og mulige konsekvenser

  • Skriv ut

Svart arbeid er tjenester det ikke blir betalt skatt eller arbeidsgiveravgift av. Begrepet svart økonomi er noe mer utvidet og omfatter aktiviteter som utføres for å oppnå økonomisk fortjeneste på ulovlig måte. Svart økonomi er følgelig et fellesbegrep for alle typer inntekter, formue og omsetning som ikke blir oppgitt til beskatning og/eller avgiftsbetaling.

Kontrollvirksomheten til Skatteetaten har som et av sine formål å avdekke svart økonomi. Dette kan skje gjennom kontroll av selvangivelser, bokettersyn eller gjennom ikke-varslede kontroller ute på byggeplasser, i restauranter, drosjeplasser og andre steder det drives økonomisk virksomhet.

Når skatte- og avgiftsunndragelser som beskrevet foran blir avdekket, vil det regelmessig føre til at tilleggsskatt/tilleggsavgift blir ilagt. Den unndratte skatten sammen med tilleggsskatt og renter kan føre til en betydelig regning i etterkant.

Ved alvorlig mistanke om større skatteunndragelser kan Skatteetaten få bistand fra politi- og påtalemyndighet til å gjennomføre ransaking og beslag. Dette betyr at svart økonomi kan få alvorlige strafferettslige konsekvenser hvor det  også kan idømmes fengselsstraffer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.