Lønn opptil 60 000 kr = ingen arbeidsgiveravgift

  • Skriv ut

Når du engasjerer privatpersoner for å få utført lønnsarbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen din, regnes du som arbeidsgiver for den som gjør jobben.

Du kan betale ut lønn og slippe arbeidsgiveravgift dersom

  • arbeidet skjer hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen.
  • utbetalt lønn ikke utgjør mer enn 60 000 kr i året.
  • du betaler som privatperson.
  • den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

Alle kravene må være oppfylt for å slippe arbeidsgiveravgift. For barnepass er også beløp over 60 000 kroner fritatt arbeidsgiveravgift.

Gjør det enkelt

Betaler du og din husstand lønn som til sammen ikke overstiger 60 000 kroner per år, kan du bruke Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04). Denne fyller du ut og leverer elektronisk. Meldingen gjør det enklere for deg å oppfylle arbeidsgiverpliktene.

Husk at all lønn, også kontantlønn, feriepenger, sykepenger og verdien av eventuell fri kost og losji som arbeidstakeren har mottatt, skal regnes med. Sørg for å få kontonummer fra den som jobber for deg. All lønn skal innrapporteres samtidig med utbetalingen. Fyll ut og levere et eksemplar av "Melding om lønnet arbeid i hjemmet" til arbeidstakeren samtidig med hver utbetaling.

Betaler du ut lønn over 60 000?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.