Mange grunner for ikke å kjøpe svart arbeid

  • Skriv ut

Ved å kjøpe varer og tjenester svart bidrar du til tap av skatteinntekter som ellers kunne gått til grunnleggende velferdstilbud fra det offentlige. Svart arbeid bidrar også til konkurransevridning som svekker livsgrunnlaget for seriøse virksomheter, noe som igjen kan føre til tap av arbeidsplasser.

Det er flere gode grunner for å kjøpe eksempelvis håndverkertjenester under ordnede forhold:

  • Du får en beskrivelse av arbeidets innhold og omfang
  • Du får dokumentasjon for avtalt betaling
  • Du har forbrukerrrettigheter ved mangler
  • Du har rett til forsikringsoppgjør ved skader
  • Du blir ikke ansvarlig for yrkesskader

Du kan lese mer om dine rettigheter ved kjøp av håndverkertjenester her. Se også nærmere om lønnsarbeid i hjemmet her

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.