Privatpersoners ansvar ved kontantkjøp - skattebetalingsloven § 16-50

  • Skriv ut

Privatpersoner som betaler for kjøp av tjenester fra næringsdrivende med over 10 000 kroner i kontanter, kan bli gjort medansvarlig for selgers unndratte skatt, trygdeavgift og merverdiavgift.  

Det samme gjelder når leveransen omfatter varer sammen med tjenester. Som kjøper vil du være ansvarlig selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av, hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. For å unngå å komme i et slikt medansvar, må du betale for kjøp av tjenester via bank.

Du har medansvar når:

  • Du som privatperson kjøper tjenesten av en næringsdrivende
  • Den næringsdrivende unndrar skatt, trygdeavgift og merverdiavgift
  • Du betaler mer enn 10 000 kroner i kontanter direkte til selger
  • Det samlede vederlaget for tjenesteleveransen utgjør mer enn 10 000 kroner

Du unngår medansvar når:

  • Du betaler via bank til mottakers konto (for eksempel kort, nettbank, giro eller liknende)

Hva omfatter regelen?

Et ansvar for tjenester kan omfatte alt fra kjøp av håndverkertjenester, barnepass og rengjøring i hjemmet, til for eksempel kjøp av frisør- og skjønnhetsbehandlinger eller bilreparasjoner utenfor hjemmet. Bestemmelsen gjelder også kjøp av varer i kombinasjon med tjenester. Dette kan for eksempel være ved kjøp av håndverkertjenester eller bilreparasjoner der ytelsen ofte også inkluderer en viss andel materialer eller utstyrsdeler.

Gjelder også løpende tjenester

Beløpsgrensen på 10 000 kroner gjelder ikke bare ved enkeltkjøp, men også samlet over tid dersom det kan ansees som en samlet leveranse. Det er derfor ikke mulig å stykke opp fakturaen slik at hver faktura faller under beløpsgrensen. Lovbestemmelsen gjelder også for faste, løpende tjenester slik som for eksempel rengjøring eller barnepass. Har du en person som rengjør huset ditt ukentlig for noen hundrelapper, bør du altså sørge for å betale vedkommende via bank.

Betal via bank – ikke kontant

For å unngå å bli gjort medansvarlig, og dermed måtte betale for tjenesteyters eventuelle skatte- og avgiftsunndragelser, er det kun én ting du som kjøper behøver å tenke på: betal via bank – ikke kontant!

Hva risikerer du?

Fordi du som kjøper er direkte og solidarisk ansvarlig for den næringsdrivendes skatte- og avgiftsunndragelser, kan skatt og avgift av det beløpet du har betalt kontant kreves inn fra deg. Den nye loven fører bare til medansvar for kjøper dersom den næringsdrivende unnlater å oppgi den aktuelle kjøpesummen til beskatning, eller ikke innberetter merverdiavgift av dette. Kjøperens ansvar vil i utgangspunktet være begrenset til den skatt og merverdiavgift som skulle vært beregnet av den aktuelle kjøpesummen. 

Straffbart å kjøpe svart

Å kjøpe eller tilby tjenester svart, er ikke lov i Norge, verken om du betaler kontant eller via bank. Hvis det kan bevises at kjøper bevisst har medvirket til unndragelse av skatter og avgifter, kan kjøper straffes for medvirkning til svart arbeid. Både den som tilbyr og den som kjøper svarte tjenester, kan i alvorlige tilfeller risikere å bli tatt for overtredelse av straffebestemmelser i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven. Dersom du blir tatt for medvirkning til svart arbeid, kan du i verste fall bli dømt til fengsel.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.