Småjobber

  • Skriv ut

Hver husstand kan i løpet av ett år betale ut inntil 6 000 kr til en eller flere personer – skattefritt.

Slik kan du hyre inn nabogutten/jenta til å klippe plenen med god samvittighet 

Når du trenger hjelp til enklere og mer kortvarige arbeidsoppdrag, for eksempel ved hagearbeid, arbeid på huset eller hytta, renhold og annet husarbeid, gjelder disse reglene.

Lønn for småjobber er hvitt og skattefritt dersom:

  • arbeidet skjer i i tilknytning til ditt hjem eller fritidseiendom, for eksempel renhold, hagestell, snømåking og arbeid på bygning, hage, kjøretøy og løsøre.
  • utbetalt lønn fra din husstand ikke utgjør mer enn 6000 kr i året per person. Beløpsgrensen gjelder for husstanden fordi betalinger for private arbeidsoppdrag knyttet til hjem eller fritidsbolig anses normalt som utbetalt på vegne av husstandsfellesskapet. 
  • du betaler som privatperson.
  • den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje.

Alle kravene over må være oppfylt.

Gjør det enkelt

Fyll ut  "Melding om lønnet arbeid i hjemmet" hver gang du betaler ut lønn. 

Så lenge lønnen er på til sammen 6 000 kroner eller mindre fra samme arbeidsgiver i løpet av ett år, vil ikke Skatteetaten beregne skatt av dette, og du trenger heller ikke gjennomføre forskuddstrekk i utbetalingen eller melde ifra om dette til skatteetaten.

Hvis lønnen overstiger kr 6000 skal lønnen rapporteres samtidig med utbetalingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.