Samarbeid mot svart økonomi

  • Skriv ut

Partene i arbeidslivet har gjennom mange år samarbeidet med Skatteetaten om å bekjempe svart økonomi. Samarbeidsavtalen ble sist revidert i 2008 og følgende parter er med i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ):

  • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjone (KS)
  • Landsorganisasjonen (LO)
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
  • Skatteetaten

Motivasjonen for samarbeidet er begrunnet i å hindre uønsket konkurransevridning, sikre et seriøst arbeidsliv samt sikre skatteinngangen. Alliansen har en egen nettside www.samarbeidmotsvartokonomi.no. Samarbeid skjer både på sentralt og regionalt plan. De seksten Regionale samarbeid mot svart økonomi (RSMSØ) står for mesteparten av det utadrettede arbeidet i denne sammenheng.

Av konkrete tiltak trekkes særskilt fram det forebyggende arbeidet ovenfor ungdom gjennom undervisningsopplegget Spleiselaget for videregående skole. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap gir videre mulighet for bl.a. å sette fokus på betydningen av et korrekt ført regnskap. Andre tiltak fra Samarbeid mot svart økonomi er landsdekkende holdningsundersøkelser, regionale kampanjer og informasjonstiltak, holdningskonferanser, innkjøpskonferanser, info til lærlinger med mer.

Slagordet ”Svart arbeid er en tyv” er en del av logoen til Samarbeid mot svart økonomi.

Samarbeidsavtalen finner du her

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.