Organisasjonen

  • Skriv ut

Skatteetaten er organisert med ett hovedkontor, Skattedirektoratet, og fem regioner: Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst.

Hver region består av flere fysiske kontorsteder: skattekontor.
Alle skattekontorene har en veiledningstjeneste som tar imot dine henvendelser på alle Skatteetatens oppgaveområder. I tillegg har vi Skatteetatens telefontjeneste  – etatens veiledningstjeneste på telefon.

De fem regionene, Sentralskattekontoret for storbedrift (SFS), Statens Innkrevingssentral (SI) og Skatteetatens telefontjeneste (SOL) er underlagt Skattedirektoratet, som står for den faglige, strategiske og administrative ledelsen av etaten.

Skatteetaten er som helhet underlagt Finansdepartementet. Basert på det lovverket Stortinget har vedtatt, gir Finansdepartementet retningslinjer for Skatteetatens virksomhet.

 

Skattedirektoratet består av

  • Det strategiske direktoratet, som har den sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten
  • Skatteetatens IT - og servicepartner, som er Skatteetatens leverandør innenfor IT og administrative tjenester.

 organisasjonskart - Skattedirektoratet

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.