Sentralskattekontorene

  • Skriv ut

De tre sentralskattekontorene likner spesielle næringsområder og/eller skattytergrupper.

Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Hovedoppgavene er å forberede saker for behandling i Oljeskattenemnda og Klagenemnda, og å bistå regjeringsadvokaten ved rettssaker. Kontoret bistår også Finansdepartementet i ulike sammenhenger.

Oljeskattekontoret, som består av 45 ansatte, er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men faglig underlagt Finansdepartementet.
Alle saksbehandlerne ved kontoret er enten jurister, siviløkonomer eller sosialøkonomer.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) er et landsdekkende skattekontor underlagt Skatt vest. Kontorets hovedoppgaver er å likne utenlandske virksomheter og arbeidstakere uten varig tilknytning til Norge, samt utenlandske virksomheter og arbeidstakere på kontinentalsokkelen og innenfor bygg og anlegg. Utenlandske sjøfolk som arbeider på norskregisterte skip, og utenlandske artister uten varig tilknytning til Norge, liknes også ved SFU.

Kontoret har cirka 130 ansatte og holder til i Stavanger.

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er et spesialkontor for store selskap/konsern med spesielt kompliserte og sammensatte likninger. Kontorets hovedoppgave er veiledning, likning og kontroll for å sikre riktig skatt og merverdiavgift.

Organisering

SFS har ca. 140 ansatte fordelt på fire avdelinger med ansvar for storbedrifter, en Avdeling for gjensidige internprisavtaler og to staber.

Storbedriftsavdelingene har også et særskilt ansvar for:

  • Avdeling 1: TP og verdsettelse. Avdeling 1 består av 6 grupper som er lokalisert i Moss, Sandvika og Bergen
  • Avdeling 2: Særskatter innenfor kraftverksbeskatningen
  • Avdeling 3: Det norske rederiregimet og norskkontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS)
  • Avdeling 4: Utenlandske deltakerliknede selskaper (UDLS) og selskaper innenfor finans, bank og forsikring

Avdeling for gjensidige internprisavtaler i Sandvika er nyetablert og er kompetent myndighet i internprisingssaker etter skatteavtalene (MAP/APA). Avdelingen  skal også ha spesialkompetanse innenfor verdsettelse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.