Skatteregionene

  • Skriv ut

Skattekontorene er organisert i fem regioner: Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Skatt nord.

Driftsenhetene Skatteetatens telefontjeneste (SOL),Sentralskattekontoret for storbedrift (SFS) og Statens Innkrevingssentral (SI) håndteres også som regioner styringsmessig. Disse er underlagt Skattedirektoratet og ledes av egne regiondirektører.

Hver region er organisert i fem funksjonsområder:

Veiledning

Veiledning har blant annet ansvar for kampanjevirksomhet, mediekontakt, annonsering, aktivt oppsøkende og forebyggende veiledningstiltak, samt publikumsrettet virksomhet.

Fastsetting

Fastsetting behandler og kontrollerer oppgaver for alle typer skatte- og avgiftspliktige. Det arbeides også med å fullføre produksjonen av vedtak. Avdelingen er i tillegg ansvarlige for folkeregisterarbeidet.

Kontroll og rettsanvendelse

Kontroll og rettsanvendelse er ansvarlig for fastsetting der det må gjennomføres kontrollaktiviteter med sikte på å avdekke unndragelser. Enheten gjør egne begrunnede kontrollutvelgelser i tillegg til oppfølging av sentrale tiltak. Videre har enheten ansvar for håndtering av rettsprosesser og klagebehandling.

Skattekrim

Skattekrim jobber med å avdekke og forfølge alvorlig og omfattende skattekriminalitet.

Innkreving

Innkreving ivaretar etatens innkrevingsarbeid, samt oppfølging, kontroll og styringsdialog med de kommunale skatteoppkreverne.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.