Oljeskattekontoret

  • Skriv ut

Oljeskattekontoret likner utvinnings- og rørledningsselskapene.

Selskaper som driver utvinning og rørledningstransport på kontinentalsokkelen, betaler i tillegg til vanlig skatt også en særskatt til staten etter petroleumsskatteloven.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.