Bakgrunn for opprettelsen av Sentralskattekontoret for storbedrifter

Sentralskattekontoret for storbedrifter ble opprettet i 1992 som et spesialisert ligningskontor for å sikre helhetlig ligningsbehandling av store bedrifter uansett hvor i Norge de hørte hjemme. Myndighetene ønsket en konsentrasjon av kompetanse og andre ressurser for bl.a. å sikre størst mulig kvalitet og effektivitet ved ligningsbehandlingen. Ikke minst gjaldt dette selskaper organisert i konsern, selskaper med internasjonalisert virksomhet og selskaper med skatteplikt til mange kommuner. Kontoret ble vedtatt lagt til Moss. Fra og med 1. januar 2008 er Skatteetaten omorganisert og det operative ligningsarbeidet er lagt til 5 regionale skattekontor og Oljeskattekontoret. Sentralskattekontoret inngår i skattekontoret Skatt øst som egen videreført enhet, som det fremgår her:

Sentralskattekontoret for storbedrifter ble opprettet i 1992 som et spesialisert ligningskontor for å sikre helhetlig ligningsbehandling av store bedrifter uansett hvor i Norge de hørte hjemme. Myndighetene ønsket en konsentrasjon av kompetanse og andre ressurser for bl.a. å sikre størst mulig kvalitet og effektivitet ved ligningsbehandlingen. Ikke minst gjaldt dette selskaper organisert i konsern, selskaper med internasjonalisert virksomhet og selskaper med skatteplikt til mange kommuner. Kontoret ble vedtatt lagt til Moss. Fra og med 1. januar 2008 er Skatteetaten omorganisert og det operative ligningsarbeidet er lagt til 5 regionale skattekontor og Oljeskattekontoret. Sentralskattekontoret inngår i skattekontoret Skatt øst som egen videreført enhet, som det fremgår her: