Hvordan er kontoret organisert internt?

Sentralskattekontoret for storbedrifter består av tre lignings- og kontrollavdelinger og to staber med tilsammen ca. 55 ansatte.

Det legges vekt på å ansette personer med høyt kompetansenivå på ulike fagområder som juss, økonomi, regnskap, revisjon, administrasjon og ledelse. Hovedsynspunktet bak Sentralskattekontorets organisasjon er å trekke veksler på det tverrfaglige miljøet for å nå kontorets målsettinger. Derfor vil oppgaveløsningen ofte skje på teambasis.

Det legges vekt på å ansette personer med høyt kompetansenivå på ulike fagområder som juss, økonomi, regnskap, revisjon, administrasjon og ledelse. Hovedsynspunktet bak Sentralskattekontorets organisasjon er å trekke veksler på det tverrfaglige miljøet for å nå kontorets målsettinger. Derfor vil oppgaveløsningen ofte skje på teambasis.

Lignings- og kontrollavdelingene er likestilte enheter hvor alle har ansvar for ligning og kontroll av storbedrifter, men en avdeling spesialiseres ift ligning og kontroll av kraftselskaper og en avdeling spesialiseres ift ligning og kontroll av NOKUS og rederiselskaper.