Informasjonsarbeid er spesielt viktig for kontoret

Kontoret driver en omfattende kontakt- og informasjonsvirksomhet overfor målgrupper av skattytere. Endringer i skattesystemet forutsetter vesentlig tilrettelegging, informasjon og veiledning. Kontoret har derfor løpende utgitt artikler om fagspørsmål i Skatterett, «Utvalget» utgitt av Ligningsutvalget og i Revisjon og Regnskap. I tillegg er konkrete løsninger gjennom ligningspraksis fram til 2006 beskrevet i følgende bøker:

  • Bedriftsbeskatning i praksis, ISBN-13: 978-82-450-0459-5/ISBN-10: 82-450-0459-6
  • Rederibeskatning i praksis, ISBN-13: 978-82-450-0461-8/ISBN-10: 82-450-0461-6

Bøkene kan bestilles i bokhandlene eller hos Fagbokforlaget.