Mål og strategier for kontorets virksomhet

Kontoret har som etaten en visjon om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg og de viktigste hovedmålene innenfor kontorets ansvarsområde er:

  • Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid
  • Brukerne skal få god service

Kontoret vil oppnå resultatene gjennom en bevisst og riktig bruk av virkemidlene informasjon, dialog og kontroll. Måloppnåelsen sikres ved bruk av de nye strategiene om åpenhet, å ligge i forkant, en brukervennlig offentlig sektor, kvalitetskultur og kompetansemiljø. Medarbeiderne skal være og oppleves som profesjonelle, imøtekommende og nytenkende.