Noen likningstekniske spørsmål

Skattedirektoratet fastsetter hvilke selskaper som skal lignes ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. De relevante ligningsoppgaver som selvangivelser med vedlegg, selskapsoppgave mv. bør leveres elektronisk via Altinn.no. Papirdokumenter bes levert til Skatt øst, Postboks 1073, 1705 Sarpsborg, merket Sentralskattekontoret for storbedrifter. Skatteavregningen blir foretatt og sendt ut av skatteoppkreveren i den kommune hvor selskapet er hjemmehørende.

Vedtak om sentral ligning omfatter også fastsettelse og eventuell endring av forhåndsskatt. Krav fra selskapene om nedsettelse av forhåndsskatt bes rettet til Skatt øst, merket Sentralskattekontoret for storbedrifter.
Sentralskattekontoret skal ikke behandle arbeidsgiverspørsmål. Oppgjør for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og levering av lønns- og trekkoppgaver, skjer hos de lokale skatteoppkreverne.