Sentralskattekontoret for storbedrifter

  • Skriv ut

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er et spesialkontor for Norges største konsern/selskap med spesielt kompliserte og sammensatte likninger. Kontorets hovedoppgave er veiledning, likning og kontroll for å fastsette riktig skattepliktig inntekt og formue.

Organisering

SFS har  kontorsted i Moss, Sandvika og Bergen. Totalt er det ca. 140 ansatte fordelt på 5 avdelinger og to staber. Fire storbedriftsavdelinger har i tillegg til storbedrifter, ansvaret for visse særregimer/områder. 

  • Avdeling 1 har et spesielt ansvar for TP og verdsettelse. Avdeling 1 består av 6 grupper som er lokalisert i Moss, Sandvika og Bergen 
  • Avdeling 2 har et spesielt ansvar for kraftselskaper 
  • Avdeling 3 har et spesielt ansvar for rederibeskatning og NOKUS 
  • Avdeling 4 har et spesielt ansvar for UDSL samt store selskaper innen bank og forsikring 

1.1.2015 ble det etablert en avdeling ved SFS i Sandvika, som er kompetent myndighet etter skatteavtalene i internprisingssaker (MAP/APA). Avdelingen skal i tillegg ha spesialkompetanse innen verdsettelse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.