Land-for-land-rapportering for store flernasjonale konsern

  • Skriv ut

Store flernasjonale konsern må fra 2017 rapportere overordnet informasjon om aktiviteten i alle land de har virksomhet. 

I 2013 vedtok OECD- og G20-landene en felles handlingsplan; OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. I planen er det forslag til 15 tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag.

Tiltakspunkt 13 i handlingsplanen gjelder forslag om revisjon av OECDs retningslinjer for internprising og innføring av land-for-land-rapportering for flernasjonale konsern med konsolidert inntekt over 6,5 milliarder kroner i året. Det er i utgangspunktet konsernets toppselskap som skal forestå rapporteringen om alle selskapene i konsernet.

Rapporten vil inneholde overordnede opplysninger om fordeling av blant annet inntekter og skatt i de landene der konsernet har foretak, samt beskrivelse av den økonomiske aktiviteten i hvert foretak i konsernet.

Lovendring

Finansdepartementet har fulgt opp handlingsplanen med å foreslå lovendringer som ble godkjent av Stortinget i november 2016. I følge skatteforvaltningslovens  § 8.12 Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv. skal konsernene levere land-for-land-rapporten for første gang i 2017 med opplysninger om inntektsåret 2016. Rapportene skal kunne utveksles med andre kompetente myndigheter på tvers av landegrenser

Varslingsplikt

Foretak i Norge som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport skal varsle skattemyndighetene om hvilket foretak i konsernet som skal rapportere, og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende. Norske foretak må varsle om de faller inn under rapporteringsordningen for 2016 via skattemeldingen innen 31. mai 2017.

Det er to nye felt i skattemeldingen for dette.

Testinnsending

Vi tar sikte på å åpne opp for testinnsendinger fra august 2017.

Ved å delta får dere mulighet til å teste validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data. Dere kan foreløpig melde interesse for test ved å sende en e-post til llr@skatteetaten.no  I e-posten oppgir dere organisasjonsnummer til oppgavegiver og evt. innsender, samt navn, e-postadresse og telefonnummer til kontaktperson for testinnsendingen. Dere vil da motta informasjon når vi har en endelig dato for testinnsendinger.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe angående ny land-for-land-rapportering kan du kontakte oss per e-post:

llr@skatteetaten.no

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.