Land-for-land-rapportering for store flernasjonale konsern

  • Skriv ut

Store flernasjonale konsern må fra 2017 rapportere overordnet informasjon om aktiviteten i alle land de har virksomhet. 

I 2013 vedtok OECD- og G20-landene en felles handlingsplan; OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. I planen er det forslag til 15 tiltak for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag.

Tiltakspunkt 13 i handlingsplanen gjelder forslag om revisjon av OECDs retningslinjer for internprising og innføring av land-for-land-rapportering for flernasjonale konsern med konsolidert inntekt over 6,5 milliarder kroner i året. Det er i utgangspunktet konsernets toppselskap som skal forestå rapporteringen om alle selskapene i konsernet.

Rapporten vil inneholde overordnede opplysninger om fordeling av blant annet inntekter og skatt i de landene der konsernet har foretak, samt beskrivelse av den økonomiske aktiviteten i hvert foretak i konsernet.

Lovendring

Finansdepartementet har fulgt opp handlingsplanen med å foreslå lovendringer som ble godkjent av Stortinget i november 2016. I følge skatteforvaltningslovens  § 8.12 Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv. skal konsernene levere land-for-land-rapporten for første gang i 2017 med opplysninger om inntektsåret 2016. Rapportene skal kunne utveksles med andre kompetente myndigheter på tvers av landegrenser

Varslingsplikt

Foretak i Norge som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport skal varsle skattemyndighetene om hvilket foretak i konsernet som skal rapportere, og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende. Norske foretak må varsle om de faller inn under rapporteringsordningen for 2016 via skattemeldingen innen 31. mai 2017. Dersom dette ikke ble gjort før fristen, kan foretaket sende inn korrigert skattemelding.

Det er to nye felt i skattemeldingen for dette.

Testinnsending

Det er nå åpent for testinnsendinger .

Ved å delta får du mulighet til å teste validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data. Du kan melde interesse for test ved å sende en e-post til llr@skatteetaten.no  I e-posten oppgir du organisasjonsnummer til oppgavegiver og evt. innsender, samt navn, e-postadresse og telefonnummer til kontaktperson for testinnsendingen. Du vil da motta mer praktisk informasjon om testinnsendingen.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe angående ny land-for-land-rapportering kan du kontakte oss per e-post:

llr@skatteetaten.no

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.