Modernisering av Folkeregisteret

  • Skriv ut

Et sentralt folkeregister er en bærebjelke i samfunnet vårt. Folkeregisteret ligger til grunn for betydelige deler av offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging. I tillegg bruker store deler av privat sektor Folkeregisteret for å gjøre lovpålagte oppgaver. At registeret moderniseres har derfor innvirkning på store deler av offentlig og privat sektor.

Lær mer om Folkeregisterets rolle i samfunnet i denne videoen.

Hvorfor moderniserer vi?

Dagens register gir ikke lenger den verdien samfunnet og brukerne forventer. Systemet ble laget i en annen tid og for en annen hverdag. Endret befolkningssammensetningen og økt mobilitet blant personer både innenlands og over landegrensene gir nye samfunnsbehov som dagens register ikke tar høyde for. I tillegg foregår saksbehandling fortsatt manuelt, på papirskjemaer og belager seg på fysiske postforsendelser. Resultatet er at det tar opptil flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år.

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret (prosjektet) jobber med en komplett modernisering av dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov. Moderniseringen betyr at:

  • Millioner av endringer som i dag gjøres på papir vil foregå ved løpende elektronisk oppdatering
  • Manuell saksbehandling erstattes i stor grad med automatisert saksbehandling
  • Tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder

Resultatet blir et folkeregister som leverer høyere kvalitet på opplysninger. Det betyr et bedre oppdatert register, raskere informasjonsutveksling, og en mer helhetlig identitetsforvaltning, gjennom elektronisk tildeling av d-nummer og innføring av identitetsgrunnlag.

Klikk her for mer informasjon om prosjektet, og planlagte leveranser og aktiviteter.

Hvem berøres av moderniseringen?

Moderniseringen berører alle virksomheter som sender inn eller bruker opplysninger fra Folkeregisteret. Etter hvert vil det også innføres en innsynsløsning for borgere hvor borgeren får se alle opplysninger som er registrert om seg selv. Prosjekt MF jobber derfor aktivt for at flest mulig brukere av folkeregisteropplysninger nyttiggjør seg av de mulighetene et modernisert register gir. 

Folkeregisterets brukere kan deles inn i de som sender inn opplysninger til Folkeregisteret, kalt produsenter, og de som bruker folkeregisteropplysninger, kalt konsumenter. Det er opprettet samarbeidsprosjekter hos de mest sentrale produsentene, slik at de kan gjøre nødvendige tilpasninger for å digitalisere innsending av opplysninger. Les mer om dette her. Prosjektet jobber også aktivt mot konsumentene, for å gjøre overgangen til modernisert folkeregister så enkelt og forutsigbart som mulig. Les om prosjektets aktiviteter mot konsumenter her.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.