Bruker din virksomhet folkeregisteropplysninger?

  • Skriv ut

Kommer du fra en kommune? Et finansforetak eller strømleverandør? Eller kanskje du utfører helsetjenester på vegne av det offentlige?

Over 2 000 virksomheter i privat og offentlig sektor bruker Folkeregisteret for personopplysninger. Moderniseringen av Folkeregisteret betyr at alle kan få oppdaterte folkeregisteropplysninger raskere og med høyere kvalitet enn i dag. For en kommune kan det bety raskere omdisponering av sykehjemsplasser eller mer effektiv innrullering av elever i skolen. For en finansinstitusjon kan det bety raskere informasjon om at en kunde har gått bort eller mindre behov for attester og utskrifter fra Folkeregisteret.

I 2019 blir det moderniserte Folkeregisteret «masterkilde» til folkeregisteropplysninger i Norge. Virksomheter som i dag benytter disse opplysningene, konsumentene, har frem til 2019 til å planlegge hvordan de ønsker å tilpasse seg til det moderne registeret. Dagens tjenestetilbud og tekniske løsninger tilbys i hele prosjektperioden.

Hva betyr et modernisert folkeregister for konsumentene? Moderniseringen vil resultere i et bedre oppdatert folkeregister med høyere kvalitet på opplysningene. Nye, moderne grensesnitt vil sikre rask og sikker informasjonsutveksling, slik at prosesser som i dag tar uker og måneder, vil foregå i løpet av minutter og sekunder. Oppdateringer vil tilbys gjennom en offentlig hendelsesliste slik at virksomheter som bruker Folkeregisteret kan få oppdateringer i sanntid, og kan igangsette egen saksbehandling raskere enn i dag eventuelt oppdatere eget kunderegister.

For virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger innebærer moderniseringen å kunne ta i bruk nye standardiserte grensesnitt som gir tilgang til nye tjenester og nye informasjonselementer i selve registeret.

Hvilke tjenester som skal leveres og hvordan de skal leveres, vil besluttes i løpet av sommeren 2017. Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret (prosjektet) jobber med å kartlegge konsekvensene av endringer i tjenestetilbudet for brukere av Folkeregisteret, samt en innførings- og kommunikasjonsstrategi for å imøtekomme informasjonsbehovet ved overgang til modernisert register. Prosjektet planlegger blant annet å:

  1. Identifisere og etablere endringsnettverk og endringsagenter blant brukere av Folkeregisteret.
  2. Initiere en rekke informasjonstiltak overfor konsumentene for å informere og forberede dem på modernisert register.
  3. Gjennomføre informasjonstiltak overfor fagsystemleverandører for å støtte konsumentene i overgangen til modernisert folkeregister.

Viktige milepæler fremover:

  • I løpet av 2017 vil det endelige tjenestetilbudet for Folkeregisteret, en såkalt tjenestestrategi, besluttes. Tjenestestrategien skal beskrive hvilke tjenester som skal leveres og hvordan de skal leveres når modernisert folkeregister er på plass i løpet av 2019.
  • Høsten 2017 vil ny lov og forskrift for folkeregistrering tre i kraft. Den nye loven fører til endringer med hensyn på hvilken informasjon som registreres om personer i Folkeregisteret, og hvilken tilgang brukere av folkeregisterinformasjon har til informasjonen. Som en konsekvens av det nye regelverket arbeides det med nye rettighetspakker, som vil bli lansert i løpet av sommeren 2017. Les mer om ny lov og forskrift her.

Hvordan forberede seg på modernisert folkeregister?

Virksomheter i både privat og offentlig sektor kan trolig spare store summer på raskere og bedre tilgang på personopplysninger i et modernisert folkeregister. Prosjektet jobber derfor for å sikre god informasjon slik at konsumentene kan vurdere hvordan de kan nyttiggjøre seg de mulighetene et modernisert register vil gi. Når tjenestestrategien er besluttet vil det utarbeides målrettet informasjon for å støtte konsumentene i konsekvensevaluering og overgang til nye tekniske grensesnitt.

Inntil tjenestestrategien er beslutter, er beste måten å forberede seg på modernisert folkeregister å følge med på informasjonen som kommer fra prosjektet på denne nettsiden eller via EVRYs infotorg. Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil du alltid få siste nytt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.