Ny Folkeregisterlov fra 1. oktober 2017

 • Skriv ut

Som en del av Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret, trer ny lov og forskrift for folkeregistrering i kraft 1. oktober 2017.

Enklere tilgang ikke-taushetsbelagte opplysninger

Fra og med 1. oktober, blir følgende informasjon klassifisert som ikke-taushetsbelagt, og sådan gjort tilgjengelig for brukere av folkeregisteret (gitt at personen er navngitt og identifiserbar eller at virksomheten utfører en offentlig oppgave):

 • Fullt navn (inkludert historikk)
 • Fødselsdato
 • Grunnlaget for registrert identitet
 • Adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter beskyttelsesinstruksen) inkludert historikk
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand (alle typer)
 • Vergemål
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsdato

Virksomheter som ønsker tilgang på taushetsbelagte opplysninger, har ett år på seg til å søke tilgang. Søknaden må vise til hjemmel i egen lov.

Tilgang gjennom definerte rettighetspakker

Tilgangen til opplysninger for offentlige og private virksomheter reguleres av tillatelser. Alle søknader om tilgang skal i første instans behandles av skattekontoret. Når tillatelse er gitt vil dette utløse tilgang til opplysninger i henhold til et sett med forhåndsgodkjente rettighetspakker. Basert på forenklingene som er innført med ny lov og forskrift er vurderingen at det er behov for rettighetspakker innenfor følgende områder:

 • Offentlige myndigheter, virksomheter og private som har egen hjemmel i lov til å innhente tausbelagte opplysninger.
 • Finansforetak og finanskonsern (dokumenteres med konsesjon etter finansforetaksloven)
 • Offentlige myndigheter og virksomheter, private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og som ikke har lovhjemmel
 • Presse
 • Andre (private virksomheter)

Henvendelser

Henvendelser om juridiske spørsmål vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger og forholdet til eksisterende tillatelser rettes skriftlig pr brevpost til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen, Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo og det må vises til det saksnummer vår tillatelse har. Henvendelser som mangler SKDs saksnummer kan ikke påregnes behandlet før etter en viss tid.

Henvendelser knyttet til;

 • gjennomføring av konvertering til nye rettighetspakker, eller
 • teknisk tilrettelegging

kan rettes til EVRY ved å sende epost til: onlineservice@evry.com

Les mer om ny lov og forskrift her:

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.