Ny Folkeregisterlov fra 1. oktober 2017

  • Skriv ut

Som en del av Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret, trer ny lov og forskrift for folkeregistrering i kraft 1. oktober 2017.

En viktig del av arbeidet med å modernisere Folkeregisteret, er å sikre at lovverket støtter opp om effektive folkeregistertjenester som leverer personopplysninger av høy kvalitet. Den nye folkeregisterloven, som trer i kraft 1. oktober 2017, baner sådan vei for sikker, korrekt og effektiv registrering av grunnleggende personopplysninger, nytt tilgangsregime og nye folkeregistertjenester.

Enklere og mer forutsigbar tilgang på opplysninger

Den nye loven tydeliggjør hvilke opplysninger som skal være taushetsbelagt og hvilke som skal være ikke-taushetsbelagte. I den gamle loven var ingen opplysninger helt åpne. Nå har vi fått en lov som definerer mange opplysninger som ikke taushetsbelagte. Mange virksomheter som kun trenger ikke-taushetsbelagte opplysninger i sin saksbehandling eller tjenesteyting, vil dermed oppleve å få tilgang til flere opplysninger enn i dag. Samtidig krever ny lov at alle som ønsker tilgang på taushetsbelagte opplysninger, har hjemmel i eget lovverk.

Tilgangsstyringen forenkles også. Virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger deles fremover inn i fem grupper basert på hvilke opplysninger de har rett på. Dette kaller vi rettighetspakker. Resultatet er at det blir enklere og mer forutsigbart for virksomheter å se hvilke opplysninger de kan hente fra Folkeregisteret. Søknaden må vise til hjemmel i eget regelverk. 

Les mer om hvilke opplysninger som er taushetsbelagt og nytt regime for tilgangsstyring.

Henvendelser

Henvendelser om juridiske spørsmål vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger og forholdet til eksisterende tillatelser, rettes skriftlig pr brevpost til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen, Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo. Det må vises til det saksnummer vår tillatelse har. Henvendelser som mangler SKDs saksnummer kan ikke påregnes behandlet før etter en viss tid.

Henvendelser knyttet til;

  • gjennomføring av konvertering til nye rettighetspakker, eller
  • teknisk tilrettelegging

kan rettes til EVRY ved å sende epost til: onlineservice@evry.com

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.