En ny grunnmur for Norge

  • Skriv ut

Rett før jul ble det bevilget midler i Statsbudsjettet til å bygge et nytt Folkeregister. Dermed er Skatteetaten i gang med en jobb som får betydning for hele befolkningen.

– Det vi skal levere de kommende årene er av stor betydning for hele det norske samfunnet. Det er gledelig å se at politikerne derfor har prioritert Folkeregisteret, som er Norges sentrale personregister og har i lang tid vært en svært viktig del av vår infrastruktur, sier Lucie Aunan, prosjekteier for Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret. Fra 1. januar i år gikk dermed prosjektet over til å være et hovedprosjekt.

– Moderniseringen vi nå har fått penger til vil sikre at samfunnets behov for et personregister av god kvalitet vil bli ivaretatt på en enda bedre måte, til tross for at samfunnet stadig er og vil være i endring, poengterer prosjekteieren.

En oversikt på hvem som er i landet vårt

Opplysningene som ligger i Folkeregisteret ivaretar innbyggeres rettigheter og plikter, og gir myndighetene en oversikt over hvem som er i landet vårt. Registeret er en grunnmur for offentlig administrasjon, samfunnsplanlegging og forskning, og en forutsetning for at vi har en velfungerende rettsstat i Norge. I tillegg benytter også rundt 2000 offentlige og private virksomheter opplysningene i registeret.

Å samhandle opplysninger på en sikker og trygg måte, blir stadig viktigere i en mer digital hverdag. Migrasjonsutfordringene vil blant annet bli møtt på en bedre måte med et modernisert Folkeregister, ved at man for eksempel tildeler d-nummer til asylsøkere i forbindelse med registreringen hos Utlendingsdirektoratet (UDI). '

Hvorfor modernisere?

– Nå som Folkeregisteret skal moderniseres, så gjør vi det for å møte utfordringene fra blant annet økt migrasjon, identitetskriminalitet og behovet for ny personidentifikator, sier Øyvind Roseth som er prosjektleder for Modernisering av Folkeregisteret. 

Han forteller at det nye registeret skal danne et godt grunnlag for offentlig og privat tjenesteyting, forskning og samfunnsplanlegging.

- Registeret skal også bidra til effektiv ressursutnyttelse for brukerne og et bedre personvern, forklarer han, og sier videre at den eksisterende papirmeldingsverdenen i det nåværende folkeregisteret vil bli elektronisk, med maskinell behandling og en stor grad av automatiserte vedtak. I tillegg vil oppdaterte data bli tilgjengeliggjort umiddelbart til brukerne av folkeregisterdata.

– Moderniseringen vil også medføre endringer i regelverket, den teknisk løsningen, de forretningsmessige prosessene og den interne organiseringen, sier Roseth. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.