Informasjonsmøte om nytt folkeregister

  • Skriv ut

Norge får et nytt folkeregister i 2019. Det nye registeret vil ha høyere kvalitet, mer informasjon, enklere tilgang, nye tjenester og nye tekniske grensesnitt. Det er prosjekt modernisering av Folkeregisteret som har ansvar for moderniseringen på vegne av Skatteetaten, og i samhandling med mange andre offentlige etater.

Fredag 19. januar 2017 - Informasjonsmøte: Modernisering av Folkeregisteret

Sted: Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr, Oslo, Auditoriet
Tid: kl. 9:00-11:00
Del 2:
Kl. 11:00-12:00: Direktoratet for e-helse og KS/FIKS presenterer sine løsninger

Tirsdag 30. januar 2017 - Informasjonsmøte: Modernisering av Folkeregisteret

Sted: Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr, Oslo, Auditoriet
Tid: kl. 13:00-15:00
Del 2:
Kl. 15:00-16:00: Direktoratet for e-helse og KS/FIKS presenterer sine løsninger

Påmelding

Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no.

Merk hvilken dato du ønsker å delta på, antall og navn på deltagere som kommer fra dere, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål dere ønsker å få svar på i møtet.

Nytt folkeregister

Skatteetaten har i dag en avtale med ekstern distributør (EVRY AS) om formidling av folkeregisterdata til virksomheter godkjent av Skattedirektoratet som mottakere. Denne avtalen løper ut 2021. På dette tidspunktet avvikles også folkeregistertjenester fra EVRY. Det gir alle virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger to år på å gjøre nødvendige tilpasninger.

De flere titalls tusen offentlige og private virksomheter som blir berørt, blir i stor grad gjort kjent med den pågående moderniseringen gjennom første halvdel av 2018. Om lag 1200 konsumenter har integrasjoner mot Folkeregisteret, og når de blir oppmerksomme på de forestående endringene, venter vi at de vil kontakte sine systemleverandører med spørsmål om hvordan overgangen til nytt folkeregister kan gjøres så enkelt og smart som mulig. Vi ønsker derfor å sikre at dere har god kjennskap til prosjektets leveranser, og hvordan de nye løsningene og tjenestene kan brukes av dere.

Prosjekt modernisering av folkeregisteret ønsker derfor å invitere alle leverandører som tilbyr systemer med integrasjon mot Folkeregisteret til et informasjonsmøte i januar 2018. Vi har satt av to datoer for å sikre at alle skal få anledning til å komme. Direktoratet for e-helse og KS/FIKS vil være til stede med representanter som vil orientere om planer og integrasjoner mot kommunal sektor og helse- og omsorgssektoren etter Skatteetatens informasjonsmøte.

Generell informasjon om nytt folkeregister

På prosjektets hjemmeside www.skatteetaten.no/nyttfolkeregister kan du lese mer om det nye Folkeregisteret, og hvordan moderniseringen påvirker dine kunder. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.