Hva er Folkeregisteret?

  • Skriv ut
  • Folkeregisteret er et register med personopplysninger om blant annet identitet, familierelasjoner og hvor personen er bosatt. Den første norske loven om folkeregistrering kom i 1905.
  • Folkeregistreringen ble utstrakt til samtlige norske kommuner med lov fra 1946 og samordnet under Statistisk sentralbyrå.
  • Dagens folkeregisterlov er fra 1970 og registeret har siden 1991 vært ajourført av Skattedirektoratet.
  • Folkeregisteret inneholder i dag informasjon om over 6 millioner personer med fødselsnummer (fødselsdato og personnummer) som er eller har vært bosatt i Norge. I tillegg kommer ca. 1,6 millioner personer som har fått d-nummer og som har en midlertidig tilknytning til Norge.
  • Det innrulleres årlig (2015 tall) cirka 230.000 personer, hvorav ca. 61.000 er født i Norge, cirka 67.000 har innvandret og cirka 95.000 har midlertidig tilknytning til Norge. Årlig foretas det nærmere 2 millioner endringer av opplysningene i databasen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.