Slik jobber vi med virksomheter som sender inn opplysninger til Folkeregisteret

  • Skriv ut

Et modernisert folkeregister er kun så bra som kvaliteten på informasjonen som finnes i registeret. Derfor arbeider Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret (prosjektet) aktivt og systematisk med sentrale aktører for å digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser for innsendingen av opplysninger. 

Flere offentlige, og noen få private virksomheter sender inn opplysninger til Folkeregisteret. Parallelt med moderniseringen av selve registeret digitaliserer også de mest sentrale innsenderne, produsentene, egne løsninger for å tilpasse seg modernisert register.

Prosjektet har helt fra start lagt opp til tett og avtalebasert samhandling med de mest sentrale produsentene, som også er tett involvert gjennom prosjektets styringsstruktur. I januar 2017 hadde prosjektet sin første leveranse sammen med UDI, og det planlegges piloter sammen med både NAV og helsesektoren i henholdsvis 2017 og 2018. På den måten representerer arbeidet med modernisering av Folkeregisteret et av de største tverrdepartementale samarbeidene i Norge i dag.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.