Ny og forenklet særavgiftsrapportering

  • Skriv ut

Skatteetaten skal levere en ny og moderne rapporteringsløsning (Elsær 2.0) for registrerte særavgiftspliktige. 

Elsær 2.0 utvikles løpende, og ferdigstilles siste kvartal 2017. Elsær 2.0 erstatter dagens løsning for innrapportering av særavgifter for alle særavgiftspliktige i 2017.

Du finner Elsær 2.0 i Altinn (RF-1347).

Uregistrerte særavgiftspliktige skal bruke dette skjemaet ved søknad om refusjon av særavgifter. NB! Gjelder ikke registrerte særavgiftspliktige.

Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 1. januar 2018. 

Nytt kontonummer

Kontonummer som skal benyttes for innrapportering av særavgifter i Elsær 2.0 er:

7694 05 17504.

Adresse

Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 GRIMSTAD

Elektronisk rapportering av særavgiftsmelding

Alle registrerte særavgiftspliktige virksomheter må levere særavgiftsmelding elektronisk fra 1. oktober 2017, det vil si fra og med forfallsdato 18. oktober 2017. Dersom du har månedlig rapporteringsfrist skal særavgiftsmelding for september leveres elektronisk. Har du kvartalsvis rapportering skal særavgiftsmelding for 3. kvartal leveres elektronisk.

I mai 2017 ble forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften, vedrørende levering av skattemelding for særavgifter, sendt på høring. Forslaget innebærer krav om elektronisk levering av særavgiftsmelding for registrerte virksomheter. Du kan lese høringsnotatet her.

I samsvar med høringsforslaget er det vedtatt endring i skatteforvaltningsforskriften med virkning fra 1. oktober 2017. Endringen kommer i skatteforvaltningsforskriften § 8-1-2 som nytt tredje ledd. Du kan lese endringsforskriften i sin helhet på lovdata.no.

Krav for bruk av tjenesten

For å rapportere særavgiftsmelding i Elsær 2.0 trenger du en av følgende altinn-roller: RegnskapsmedarbeiderRegnskapsfører uten signeringsrett,  Regnskapsfører med signeringsrettKontaktperson NUF eller Norsk representant for utenlandsk enhet

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Om du ikke finner virksomheten du skal rapportere for i nedtrekksmenyen i Elsær 2.0, så må du være sikker på at du har en av de gyldige altinn-rollene.

Merk at man må ha tildelt gyldig(e) rolle(r) for hver virksomhet man skal rapportere for.

Ny regioninndeling fra 1.10.2017

Fra 1. oktober 2017 innfører Skatteetaten ny regioninndeling for noen særavgiftspliktige. I dag forholder flere seg til en region for fastsettelse og innkreving, og en annen region for etterkontroll og fastsettelse MVA.

Berørte kunder vil overføres til ny region i henhold til Skatteetatens regionsinndeling. Avgiftspliktige i Møre og Romsdal vil overføres til Skatt Midt, mens avgiftspliktige i Nordland vil overføres til Skatt Nord.

Du får god hjelp og veiledning

For at du skal levere særavgiftsmeldingen på riktig måte til rett tid, kan du for eksempel se vår introduksjonsfilm, som veileder deg gjennom løsningen.

Oppdatert brukerveiledning kan også alltid lastes ned. Den gir utdypende hjelp og forklaring til Elsær 2.0.

Kontonummer for utbetaling

Om du skal ha utbetalt tilgodehavende beløp, kan du endre dette selv i den nye løsningen. Dette må du gjøre før du sender inn særavgiftsmeldingen. 

Om Elsær 2.0

Skatteetaten mottar særavgiftsmeldingen umiddelbart etter den er sendt inn. Du kan laste ned en tilbakemelding med betalingsinformasjon og oversikt over opplysningene du har registrert, etter at du har levert særavgiftsmeldingen.

Hvis du må endre innsendte særavgiftsmeldinger kan du selv gjøre dette i Elsær 2.0.

Endrede returandeler

Rapporterer du på emballasje, er det endringer i returandeler. Les mer her.

 

Hjelp til Elsær

Kontakt

Kontakt Skatteetaten på telefon 800 80 000, om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.