Innføring av trafikkforsikringsavgiften

  • Skriv ut

Fra 1. januar 2018 erstattes årsavgiften med en trafikkforsikringsavgift. Dette er en avgift forsikringsselskapene skal betale til staten på obligatoriske ansvarsforsikringer/trafikkforsikringer på kjøretøy.

Forsikringsselskapene er avgiftspliktig. Innrapportering og betaling av trafikkforsikringsavgiften skjer ved egenfastsettelse. Avgiften innrapporteres og betales kvartalsvis.

Frist for første innrapportering og betaling er 18.05.2018. Innrapportering starter 01.05.2018.     

Dersom pålagt avgift ikke er betalt innen 18.05.2018, vil det påløpe renter etter Skattebetalingsloven § 11-1. Renter påløper fra betalingsfrist frem til betalingen er utført.

Registrering som avgiftspliktig

De som er avgiftspliktige for trafikkforsikringsavgiften, må registrere seg. Dette fremgår av særavgiftsforskriften § 5-1.

Rapporteringen av avgiften gjøres via Altinn.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.