Skatteetaten gjennomfører en spørreundersøkelse til særavgiftspliktige i Skatt Øst som benytter Elsær 2.0

  • Skriv ut

1. januar 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for innkreving av særavgifter, og har utviklet en ny løsning for rapportering av særavgifter (Elsær 2.0).

Skatteetaten ønsker å ivareta interesser og behov hos særavgiftspliktige på best mulig måte, og håper du kan bidra ved å delta i denne spørreundersøkelsen. Dine svar vil være viktige bidrag inn i arbeidet med videreutviklingen av løsningen.

Det er frivillig å besvare undersøkelsen, og den tar ca. 5-8 minutter å gjennomføre. Vi bruker Confirmit for å gjennomføre undersøkelsen, og du vil derfor komme til Confirmit når du trykker på knappen "Gå til undersøkelsen".

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt, og du er anonym. Vi følger "personopplysningsloven" og spør ikke om sensitiv informasjon.

Vi lukker undersøkelsen 31. juli 2017, eller når vi har fått nok svar.

Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du ringe Skatteetaten på 22 077 000 og spørre etter Mats Flaten.

Tusen takk for hjelpen!

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.