Spørsmål og svar om Elsær 2.0

  • Skriv ut

 Last ned brukerveiledning i PDF

Hvilket RF skjema skal jeg bruke?

 

Det kommer an på. Dersom du har mottatt informasjon om ny rapporteringsløsning (Elsær 2.0), eller er tilknyttet Skatt Øst, skal du benytte RF-1347.
Hvis du ikke har mottatt denne informasjonen, eller ikke er tilknyttet Skatt Øst, skal du benytte RF-1326 inntil du får beskjed om noe annet.

Er det nye påloggingsrutiner?

 

Du logger deg fortsatt på via Altinn og ID-porten.

Du bruker den samme Altinn-rollen for å logge deg på i Elsær 2.0 som du trengte for å logge deg på i den gamle rapporteringsløsningen.

Hvem tar jeg kontakt  med om jeg ikke klarer å logge meg på ny rapporteringsløsning (Elsær 2.0)? 

 

Ved problemer med løsningen kontakter du Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Gå til informasjon om de ulike innloggingsmetodene som finnes på Altinn. Du finner også informasjon om ulike sikkerhetsnivåer og hvordan du kan sperre innloggingen din.

Hvilke nettlesere støtter Elsær 2.0?

 

ELSÆR 2.0. kan brukes i følgende nettlesere:

Internet Explorer (fra og med versjon 11), Chrome, Firefox, Opera, Safari

Hvis du bruker en nettleser vi ikke støtter, eller en gammel versjon av en av nettleserne over, vil du få et varsel om dette når du logger inn.

Hva gjør jeg hvis jeg har innbetalt til feil kontonummer?

 

Ta kontakt med Skatteetaten om du har benyttet det gamle kontonummeret.

I den gamle løsningen ble oppgavene liggende i ELSÆR frem til innleveringsfristen. Vil det fortsatt være slik i den nye løsningen?

 

I den gamle Elsær-løsningen ble ikke oppgavene overført til Skatteetaten før leveringsfristen for terminen var passert. Brukeren kunne derfor redigere på oppgaven frem til fristen uten at det fikk konsekvenser. 

I den nye løsningen blir oppgavene sendt direkte inn i det øyeblikk du klikker på "Send inn"-knappen.

Selv om oppgaven sendes inn med en gang kan man endre oppgaven helt frem til fristen uten at det får noen konsekvenser, men betalingsinformasjonen kommer da litt oppstykket.

Vil jeg kunne se en oppsummering av oppgaven min før jeg sender den inn?

 

I Elsær 2.0. kan du velge å se en oppsummering av oppgaven før du sender den inn.

Vil den nye rapporteringsløsningen få et eget RF-nummer?

 

Elsær 2.0 regnes som en ny tjeneste i Altinn, og har derfor fått sitt eget RF-nummer, RF-1347.  

Tjenesten vil dukke opp som "RF-1347 Særavgiftsmeldingen" når den blir gjort allment tilgjengelig i tjenestekatalogen til Altinn.

Det gamle RF-nummeret RF-1326 vil fortsatt være i bruk for å rette opp tidligere innsendte oppgaver.

Hvor korrigerer jeg tidligere innsendte oppgaver?

 

Oppgaver innsendt i gammel innrapporteringsløsning må korrigeres i gammel løsning.

Oppgaver som er innsendt i ny innrapporteringsløsning, korrigeres i ny løsning.

Hvor finner jeg igjen mine leverte særavgiftsmeldinger?

Du finner en oversikt over innleverte særavgiftsmeldinger under "Leverte meldinger" på forsiden i Elsær 2.0.

Får jeg rapportert på de samme avgiftstypene i det nye systemet som jeg gjorde i det gamle?

 

Du vil ha de samme avgiftstypene i det nye systemet som du hadde i det gamle. 

Må jeg legge inn alle linjer på nytt ved førstegangs manuell rapportering?

 

Første gang du rapporterer inn i det nye systemet vil alle avgiftstypene ligge inne, men du må fylle inn alle avgiftsgruppene. Etter du har gjort dette første gang vil du kunne ta utgangspunkt i dette neste termin slik at du ikke trenger å legge inn alt på nytt. 

Kan jeg bruke den samme filen som jeg har brukt tidligere?

 

Filformat på innsending av fil vil være det samme som i det gamle systemet; du trenger derfor ikke endre på noe i filen.

Det er verdt å merke seg at kommentarer i filen ikke blir lastet opp i systemet per dags dato. Du vil kunne ha kommentarer i filen og filen vil bli godkjent, men disse vil ikke bli rapportert inn til oss på noe vis. 

Hvilket format må filen lagres på?

 

Filen bør helst ha filformatet .CSV. Se brukerveiledningen punkt 4.3.2 for utvidet informasjon om hvordan filformatet bør være.

Hvordan registrerer jeg virksomheten min for nye avgiftstyper?

Du må fremdeles henvende deg til Skatteetaten for å få registerering for nye avgiftstyper (eks. SJ, TO, BV)

Hvordan registrerer jeg virksomheten min for nye avgiftsgrupper?

Når virksomheten er blitt registrert for en avgiftstype vil de enkelte avgiftsgruppene ligge i en nedtrekksmeny under avgiftstypen (Eksempel: Hvis ny avgiftstype er SJ vil du få velge blant alle gruppene under SJ som er SJ 100/200/300/400/500).

Vil dette gjelde også for alkohol?

Nei, det er spesielle regler for alkohol. Når du søker  Skatteetaten om å bli importør av alkohol må du gi opplysninger om i hvilket segment drikkevarene ligger, dvs hvilken alkohlprosent de inneholder. Skatteetaten vil da gi tilgang til aktuelle avgiftsgrupper innenfor valgte segment.

Hvis jeg oppdager en feil, kan jeg laste inn hele filen på nytt?

Hvis du ser at du har sendt inn en fil med en feil kan du laste opp en ny fil hvor feilen er endret og sende den inn på nytt. Dette vil da bli en endringsmelding. Det er da viktig at du leverer hele filen på nytt med alle tallene som var riktige i utgangspunktet, fordi den nye filen vil overskrive den forrige innsendte filen.

Finnes det noen eksportmulighet hvis man har tastet inn manuelt og vil ha det til .CSV fil?

Det finnes per i dag ikke eksportmulighet for å hente ut en fil av innrapportert melding. 

Kan man få tilsendt PDF-filen på e-post?

PDF filen blir ikke lenger sendt ut per e-post, men blir gjort tilgjengelig på startsiden i den nye løsningen. Her vil du få en oversikt over alle innleverte særavgiftsmeldinger.

Hvordan får man Regnskapsmedarbeider-rollen i Altinn?

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte for hjelp og veiledning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.