Tvangsmulkt innføres for mva-meldingen og andre pliktige meldinger til Skatteetaten

  • Skriv ut

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge en daglig løpende tvangsmulkt dersom virksomheten ikke leverer mva-meldingen (tidligere omsetningsoppgaven), skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller andre pliktige opplysninger i tide.

For virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene. Tvangsmulkten kan gi større økonomiske konsekvenser enn tidligere ordninger.

For de fleste næringsdrivende er første innlevering som kan gi tvangsmulkt, mva-meldingen for 6. termin 2016, med frist 10. februar 2017. Dersom dere har årstermin gjelder andre frister.

For dere som skal levere tredjepartsopplysninger (som aksjonærregisteroppgave mv.) gjelder også fristene 20. og 31. januar 2017. Skattemeldingen som gjelder formues- og inntektsskatt har frist 31. mai 2017.

 

Dere kan få tvangsmulkt hvis:

  • skattemeldinger ikke leveres i tide. Dette gjelder formues- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift mv.
  • tredjepartsopplysninger ikke leveres i tide (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)
  • det er åpenbare feil i opplysningene dere har gitt
  • dere har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet dere etter dette

 

Hvordan får dere beskjed om tvangsmulkten?

Skatteetaten vil sende et brev med varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en gitt dato, vil tvangsmulkten begynne å løpe fra denne datoen.

Tvangsmulkt løper da enten inntil opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt skattegrunnlaget ved skjønn eller ved at maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er nådd.

Hvor stor er tvangsmulkten? 

Tvangsmulkten beregnes ut fra rettsgebyret, som i 2017 er kr 1 049,-. Tvangsmulkt for ikke leverte skattemeldinger er et halvt rettsgebyr per dag. For tredjepartsopplysninger er det ett * rettsgebyr per dag, mens for bokføringspålegg er det normalt ett rettsgebyr.

* Satsen for tredjepartsopplysninger ble endret til ett rettsgebyr per dag den 24.januar 2017

 

 

Per dag

Maks

Mva-melding

(omsetningsoppgave)

524,50

52 450,-

Skattemeldinger

524,50

52 450,-

Tredjepartsopplysninger

1 049,-

52 450,-

Bokføringspålegg

 *1 049,-

1 000 000,-

                         * Den daglige summen kan settes høyere i særlig tilfeller

 

Overhold fristen, unngå tvangsmulkt

Vi oppfordrer dere til å være oppmerksomme på leveringsfrister for opplysninger til Skatteetaten fremover, slik at virksomheten unngår å bli ilagt tvangsmulkt.

Dere kan finne mer informasjon om tvangsmulkt på www.skatteetaten.no/tvangsmulkt og skatteforvaltningslovens § 14-1  i www.lovdata.no

 

Med vennlig hilsen

Skatteetaten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.