Bokføring av innførselsmerverdiavgift

  • Skriv ut

Informasjonen under dette punktet er i stor grad behandlet i forslag til endringer i bokføringsforskriften.

Hvor ofte skal innførselsmerverdiavgift bokføres?

Innførselsmerverdiavgift må bokføres minst hver termin, men de fleste vil finne det naturlig å bokføre per tolldeklarasjon, eller etter å ha kontrollert deklarasjonsoversikten hver måned.

Du skal bokføre i den terminen ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen tilhører. Eksempel: Har tolldeklarasjonen ekspedisjonsdato 30. april, skal du bokføre i april og rapportere i mva-meldingen for 2. termin.

Må inngående varefaktura referere til bilag for innførselsmerverdiavgift i regnskapet?

Nei, det er ikke et krav.

Må inngående varefaktura referere til tolldeklarasjonen?

Det er ikke et krav i selve regnskapet, men et dokumentasjonskrav.

Hva må jeg gjøre for å tilpasse meg til mva-meldingen?

Siden mva-meldingen har flere og andre poster enn dagens omsetningsoppgave, kan det hende du må ta i bruk nye mva-koder eller konti i regnskapet, slik at tallene du bokfører blir spesifisert på riktig post i mva-meldingen. Du finner mer informasjon om mva-koder og konti under Veiledning og hjelp.

Har du et regnskapssystem, vil systemleverandøren informere deg om hvordan du skal gjøre dette. Sjekk om du må ha ny versjon av regnskapssystemet.

Har du ikke regnskapssystem, oppretter du selv nødvendige konti i regnskapet ditt. Ta utgangspunkt i mva-meldingen for å se hvordan avgiftsgrunnlag og avgift skal spesifiseres.

Hvordan bokfører jeg innførselsmerverdiavgiften?

Regnskapet skal spesifisere:

  • Grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer fordelt på de forskjellige avgiftssatsene.
  • Grunnlag knyttet til innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av.
  • Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i mva-meldingen, men det er ikke en kostnad. Mva-grunnlaget kan for eksempel registreres på egen konto med motkonto. Det kan også føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt mva-kode.

Innførselsmerverdiavgiften skal bokføres i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal spesifiseres i egne poster i mva-meldingen.

Både grunnlaget og avgiften skal spesifiseres per sats.

Grunnlaget kan bokføres per tolldeklarasjon, per periode eller per termin, men beregningen av grunnlaget skal dokumenteres per tolldeklarasjon.

Inngående innførselsmerverdiavgift (mva til fradrag)

Grunnlaget for fradragsberettiget inngående avgift er delt på innenlands inngående merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift. For innførselsmerverdiavgift der du har fradragsrett er det den bokførte kostnaden som skal vises i spesifikasjonen.

Andre avgiftsgrunnlag

Også de andre avgiftsgrunnlagene som har fått egne poster i skattemeldingen må vises særskilt. For eksempel skal kjøp med omvendt avgiftsplikt fordeles på tjenester kjøpt fra utlandet og innenlands kjøp av varer og tjenester.

Ny utgave av GBS 9

Bokføringsstandardstyret har oppdatert Uttalelse om god regnskapsskikk (GBS) nr 9.

Hvordan skal innførselsmerverdiavgiften dokumenteres?

  • Tolldeklarasjonen med underbilag. Dette er hoveddelen av dokumentasjonen. For varer der det ikke skal beregnes merverdiavgift, er tolldeklarasjonen med underbilag tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Grunnlag for beregning av merverdiavgift samt merverdiavgiften. Du må dokumentere beregnet grunnlag for merverdiavgift ved innførsel av varer, og utregnet merverdiavgift. Dokumentasjonen skal vise grunnlag og avgift per avgiftssats for hver tolldeklarasjon.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.