Lovverk og regler

  • Skriv ut

Hva er bakgrunnen for at innførselsmerverdiavgift skal rapporteres i mva-meldingen? 

Bakgrunnen er regjeringens arbeid for en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. En del av avgiftsforvaltningen i blant annet Tolletaten, Kartverket og Statens innkrevingssentral er overført til Skatteetaten i løpet av 2015-2017. Tolletaten frigjøres for en del av avgiftsforvaltningen for å styrke innsatsen på vareførsel og grensekontroll. 

Den nye ordningen representerer også en harmonisering med internasjonalt regelverk. De fleste land i EU har denne ordningen, blant andre Danmark og Sverige, mens Finland vil innføre ordningen fra 2018.

For mva-registrerte betyr det en likviditetsfordel. Innberetning og fradragsføring for merverdiavgift vil ofte skje i samme mva-melding. Dermed blir det slutt på dagens ordning der man først innbetaler til Tolletaten, for senere å kreve fradrag fra Skatteetaten. Denne løsningen har lenge vært ønsket av næringslivet.

Hvilke lover og forskrifter har betydning for ordningen?

To lover med forskrifter bestemmer hvordan merverdiavgift skal beregnes, innberettes og betales:

Hvor finner jeg mer informasjon?

Har du flere spørsmål, kontakt gjerne din regnskapsfører, speditør eller regnskapssystemleverandør. Du kan også finne informasjon på Skatteetaten.no og Toll.no.

Nyttige lenker:

Merverdiavgiftsloven kapittel 3. Merverdiavgiftspliktig omsetning, uttak og innførsel, på skatteetaten.no

Informasjon og eksempler på Tolletatens nettsider

Skatteinfo – Skatteetatens nyhetsbrev for revisorer og regnskapsførere

Informasjon om skatteforvaltningsloven på skatteetaten.no

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.