Innførselsmerverdiavgift - Beregning

  • Skriv ut

Hva er den viktigste endringen?

Endringene gjelder virksomheter som er registrert i mva-registeret. For disse virksomhetene blir Innførselsmerverdiavgift ikke lenger beregnet, innberettet og betalt via tolldeklarasjonen. Opplysninger om avgiftsgrunnlag og merverdiavgift fjernes fra rubrikk 47 på tolldeklarasjonen. Merverdiavgiften skal ikke lenger betales til Tolletaten/trekkes på tollkreditten.  

Virksomhetene må selv sørge for å samle nødvendige opplysninger og dokumentasjon, beregne, innberette og betale avgiften til Skatteetaten via mva-meldingen. Mer om hvordan dette gjøres finner du lenger ned på siden. 

Vi er ikke mva-registrert. Hvordan fører vi innførselsmerverdiavgift?

Virksomheter og privatpersoner som ikke er mva-registrert skal fortsatt føre innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og betale ved innførsel. Tolletaten krever inn avgiften på vegne av Skatteetaten.

Hvordan beregner jeg innførselsmerverdiavgiften?

  1. Sjekk at tolldeklarasjonen er korrekt. Opplysningene om verdi, fraktkostnader, forsikringer mv. skal samsvare med fakturaer fra vareleverandør, speditør og så videre. For å få oversikt over hvilke tolldeklarasjoner du har i en periode, kan du hente ut en rapport på Altinn. Les mer hos Tolletaten.
  2. Finn tollverdien. Hovedregelen er at tollverdi er lik den statistiske verdi i rubrikk 46 i tolldeklarasjonen.
  3. Finn toll og andre avgifter.Toll og andre avgifter (f eks særavgift, forskningsavgift) finner du i rubrikk 47 i tolldeklarasjonen.
  4. Beregn mva-grunnlaget Mva-grunnlaget er tollverdi + eventuell toll og andre avgifter, altså summen av rubrikk 46 og 47 i tolldkelarasjonen.. Regn ut merverdiavgiften ved hjelp av riktig grunnlag og sats. Det kan være varer med ulik avgiftssats på samme tolldeklarasjon. Se regnestykket.

Unntak:

  • gjeninnførsel etter reparasjon eller bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling eller reparasjon av gjenstander
  • innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter
  • innførsel av tanntekniske produkter.

Kan jeg beregne innførselsmerverdiavgift ut fra varefaktura fra leverandør?

Nei, og det er to grunner til dette.

Verdiforskjell: Tollverdien inkluderer andre kostnader enn bare varens pris, blant annet forsikring, gebyrer, frakt mv. Les mer om tollverdi.

Kursforskjell: Det er kursen på innførselstidspunktet som skal legges til grunn, og det er den som er brukt på tolldeklarasjonen.

Hva blir endringene i tolldeklarasjonen?

Merverdiavgiftsgrunnlag og merverdiavgift er ikke lenger en del av tolldeklarasjonen for de mva-registrerte. Tolletatens system TVINN kontrollerer om virksomheten er mva-registrert, og avviser eventuelle tolldeklarasjoner for mva-registrerte som inneholder mva-grunnlag eller merverdiavgift.

Hvordan får jeg oversikt over mine tolldeklarasjoner? 

Tolletaten lager fra 2017 en ny rapport i Altinn, deklarasjonsoversikten. Les mer på toll.no her.

 

Denne inneholder alle tolldeklarasjoner  hvor ditt organisasjonsnummer er oppgitt som varemottaker i rubrikk 8.

Rapporten kommer som PDF og som datafil i XML-format.

Merverdiavgiftsgrunnlag og merverdiavgift er ikke lenger en del av tolldeklarasjonen for de mva-registrerte, og disse beløpene vises derfor ikke i deklarasjonsoversikten.

Ved hjelp av deklarasjonsoversikten kan du blant annet kontrollere at alle tolldeklarasjoner er mottatt.

Hva blir endringen når det er speditør som legger ut for merverdiavgift?

Er virksomheten mva-registrert, skal all innførselsmerverdiavgift behandles i mva-meldingen. Speditør skal ikke lenger beregne, innberette og legge ut for innførselsmerverdiavgift på vegne av importerende virksomhet. Virksomheten må selv sørge for dette gjennom mva-meldingen.

Dersom en tolldeklarasjon til en mva-registrert virksomhet inneholder innførselsmerverdiavgift, vil den bli avvist av Tolletaten, og ny tolldeklarasjon uten mva må sendes Tolletaten.

Ved midlertidig innførsel av varer skal innførselen innberettes i mva-meldingen.

Går innførselen under reglene i Tollovens §6 om tollfritak, skal beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift føres i feltet for varer fritatt for merverdiavgift (0-sats). Dersom varen ikke gjenutføres innen fristen, som regel 12 mnd, må mva-meldingen med den opprinnelige innførselen korrigeres. Beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift flyttes dermed fra varer fritatt for merverdiavgift til feltet for riktig mva-sats. Hvis avgiften er fradragsberettiget, kan du føre den til fradrag i samme mva-melding på vanlig måte.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.