Korrigeringer

  • Skriv ut

Hvordan korrigerer jeg mva-meldingen?

Dette er som før. Skal man endre, finnes det to typer endringsmeldinger: tilleggsmelding og korrigert melding. Registrerer du direkte i Altinn, velger du meldingstype i feltet Meldingsopplysninger

Fristen for endring er innen 3 år etter leveringsfristen for opprinnelig mva-melding.

Husk:

  • Dersom du oppdager feil opplysninger i mva-meldingen, sendes endringsmelding til Skatteetaten.
  • Dersom du oppdager feil opplysninger i tolldeklarasjonen, må du henvende deg til Tolletaten. Endringer i tolldeklarasjonen kan ofte medføre endringer i merverdiavgiften. I så fall må du også sende endringsmelding (mva-melding) for terminen den terminen da den opprinnelige tolldeklarasjonen var datert.

Skal jeg fortsatt kreve refusjon for merverdiavgift?

Nei, for mva-registrerte virksomheter blir merverdiavgiften refundert ved at man sender endringsmelding for den terminen som var feil.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.