Leverer du omsetningsoppgave for merverdiavgift?

  • Skriv ut

I 2017 erstatter vi omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert.

  • Fra 1. januar 2017 må bokføringen og eventuelt regnskapssystem være oppdatert. Det er viktig at du fører merverdiavgift i regnskapet slik at du får ut tall spesifisert på postene i den nye mva-meldingen. 
  • Frister for innlevering og betaling endres ikke. Første mva-melding skal leveres for 1. termin 2017. 
  • Merverdiavgift på innførsel av varer (importmoms) skal rapporteres i mva-meldingen. For mva-registrerte fjernes merverdiavgift helt fra tolldeklarasjonen. 
  • Kjøper du varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må du selv beregne og bokføre moms for importen. Du får ikke lenger faktura på momsen fra speditøren eller Tolletaten. 
  • Sett deg inn i regler for innførselsmerverdiavgift, hvordan du beregner avgiften og hvilken dokumentasjon du trenger. Sjekk om du må revidere rutiner og ansvarsfordeling med regnskapsfører og eventuelle speditører. 

Finn ut mer på www.skatteetaten.no/mva-melding 

Her finner du mye informasjon under "Spørsmål og svar".

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.