Rapportering og betaling

  • Skriv ut

Hvordan skal mva-meldingen leveres?

Mva-meldingen leveres enten på fil fra regnskapssystemet, eller ved direkte registrering i Altinn.

Er fristen for rapportering og betaling som før?

Ja, mva-meldingen følger samme terminer og frister som omsetningsoppgaven gjør i dag.

  • For 6. termin 2016 skal du levere omsetningsoppgave.
  • For 1. termin 2017 skal du levere mva-melding.

Vær oppmerksom på disse to endringene:

Dersom virksomheten ikke leverer mva-melding eller betaler til gitt frist, kan skattekontoret bestemme at de får månedstermin i stedet for tomånederstermin. (Dette er foreslått i forskrift til ny skatteforvaltningslov. Forskriften er på høring.)

For sen levering, eller åpenbare feil i mva-meldingen, kan også føre til at virksomheten ilegges tvangsmulkt. Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt, som har en sats på ½ rettsgebyr (kr 524 ,50) per dag. Reglene trer i kraft fra 1. januar, slik at de gjelder for innleveringen for 6. termin 2016. Du kan lese mer om tvangsmulkt her.

Er det endringer for årstermin?

Nei, årstermin videreføres. Nye virksomheter kan ikke få innvilget årstermin ved lav omsetning før de har levert til vanlige terminer ett år, med rapportering og betaling i rett tid. Det blir en endring fra i dag, hvor årstermin kan innvilges ved nyregistrering.

  • For regnskapsåret 2016 skal du levere omsetningsoppgave.
  • For regnskapsåret 2017 skal du levere mva-melding.

Skal innførselsmerverdiavgift fradragsføres i samme termin som den innberettes?

Ja. Tidspunktet for fortolling styrer i hvilken termin avgiften skal innberettes og fradragsføres.

Siden både innberetning og fradragsføring skjer samtidig, i samme mva-melding, blir det ingen avgift å betale for virksomheter med fullt fradrag. Det blir slutt på dagens ordning der man først innbetaler til Tolletaten, for senere å kreve fradrag fra Skatteetaten.

Hvordan rapporterer vi for avgiftspliktige med delt virksomhet?

Avgiftspliktige som er registrert for merverdiavgift, men som driver såkalt delt virksomhet, skal behandles som alle andre merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Så sant de er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal de ikke deklarere eller betale innførselsmerverdiavgift ved innførselen. De skal innberette og betale avgiften i skattemeldingen for terminen.

Innførselsmerverdiavgift for den ikke avgiftspliktige delen av virksomheten skal også innberettes og betales. Her blir det kun en utgående avgift uten tilsvarende fradragsføring, fordi denne delen av anskaffelsen ikke vil være fradragsberettiget.

Hvordan rapporterer vi for kommuner?

Kommuner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette all innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen. Kommunen krever fradrag i mva-meldingen for den avgiftspliktige delen. Refusjon for resterende merverdiavgift krever de i kompensasjonsmeldingen etter reglene i kompensasjonsloven.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.