Tollkreditt

  • Skriv ut

Informasjonsbrev til kunder med tollkreditt 15.12.2016

Utgår Tollkreditten for alle avgifter?

Nei, tollkredittordningen fortsetter for toll, særavgifter, forskningsavgift og eksportavgift, men kan ikke benyttes for merverdiavgift dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Hvorfor videreføres ikke tollkredittordningen for innførselsmerverdiavgift?

Fordi ved ny ordning for innførselsmerverdiavgift skal dette innberettes og betales til Skatteetaten gjennom mva-meldingen og ikke betales/krediteres ved innførselstidspunktet.

Vil tollkreditten bli stengt automatisk fra 1. januar?

Dersom virksomheten ikke har utkreditert toll og/eller særavgift de siste 18 måneder, vil tollkreditten bli stengt på nyåret. Kreditten kan uansett ikke belastes med merverdiavgift dersom virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.  For øvrige avgifter som oppstår ved innførsel, vil tollkreditten bestå som i dag. 

Når får virksomhetene tilbake garantien?

Garantiene vil bli returnert tidligst etter at krav for desember, med forfall 18.01.17, er betalt. Garantien vil ikke bli returnert før alt av belastninger er gjort opp, dette gjelder også eventuelle renter ved for sen betaling og midlertidige fortollinger. Det må påregnes noe saksbehandlingstid.

Må virksomheten søke om å få garanti i retur?

Nei, Skatteetaten returnerer garantiene uten søknad fra virksomhetene.

Hva med virksomheter som har toll og/eller særavgift i tillegg til merverdiavgift?

De vil få brev fra Skatteetaten dersom det fortsatt skal stilles garanti for toll og/eller særavgift. Nytt garantibeløp vil fremkomme av brevet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.