Skattelempning

Dersom det på grunn av særegne forhold må antas å virke særlig ubillig overfor en skattyter å kreve at han skal betale hele skatten, kan den som skal treffe avgjørelsen om likningen innberette forholdet til skatteutvalget og foreslå at skatten blir satt ned eller ettergitt, jf. ligningsloven § 9-12. Denne bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil, og bør bare unntaksvis tas i bruk.