Dette får du hjelp til på skattekontoret:

av skatteoppkreveren

hos Etatenes fellseforvaltning (EFF)

Internett: skatteetaten.no

Facebook: Skatten min

Skatteopplysningen: 800 80 000.