Flyttemelding og attester fra folkeregisteret

Flyttemelding

Skattekontoret er registerfører for folkeregisteret. Når du flytter, skal du levere flyttemelding til skattekontoret innen åtte dager. Ved innvandring er det et krav om personlig fremmøte og du må legitimere deg med pass eller tilsvarende reisedokument som viser statsborgerskapet. Har du meldt flytting, kommer skattemeldingen og annen offentlig informasjon til riktig adresse.

Du kan melde flytting på skatteetaten.no. Benytt PIN-kodene til offentlige tjenester ved pålogging. Leverer du elektronisk trenger du ikke sende med legitimasjon. Hvis du leverer flyttemeldingen på papir, må du sende med kopi av legitimasjonsdokument (se rettledningen til blanketten).

Rett til å klage

Du kan klage på vedtak innen tre uker. Klagen kan du sende elekronisk via Skatteetaten.no Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Du får melding dersom skattekontoret sender klagen videre til Skattedirektoratet.

Attester

Bostedsattest, fødselsattest eller fødselsnummerbekreftelse kan du bestille på skatteetaten.no Vi sender deg det innen tre dager etter at vi har fått din bestilling. Postgang kan ta opptil en uke utover dette. Det er særlige regler for hvem som har rett til å få utstedt fødselsattest.

Prøvingsattest/attest for inngåelse av ekteskap og partnerskap

Egenerklæringer, forlovererklæringer og andre nødvendige dokumenter (se veiledningen på baksiden av egenerklæringen (Q-0150) sender du til Skatteetaten. Er vilkårene for å gi attest oppfylt, får dere attest innen 14 dager etter at dokumentene er mottatt. Bare i særlige tilfeller etter oppfordring fra prest, ordfører eller politi kan dere få attest raskere. Skjema for egenerklæringer for brudepar, partnere og forlovere finner du på skatteetaten.no.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om folkeregistrering på skatteetaten.no