Lønnstakere, pensjonister og mottakere av ytelser fra NAV og andre stønadsutbetalere

Skattekort

Alle som mottar lønn, pensjon eller skattepliktige ytelser må ha et skattekort. Arbeidsgiveren/stønadsutbetaler henter skattekortet ditt elektronisk, og trekker skatt av lønn og andre ytelser og overfører det til skatteoppkreveren. Når du får din første jobb, må du bestille et skattekort. Senere får arbeidsgiveren din skattekortet elektronisk ved årsskiftet.

Du kan endre informasjonen i skattekortet ditt dersom du får større endringer i inntekt og formue, eller om familieforhold endrer seg.

Arbeidsgiver/stønadsutbetaler kan hente det nye skattekortet elektronisk, og du kan se informasjon om endringen av skattekortet i Altinn hvis du er e-bruker. Hvis ikke, kommer den samme informasjonen i posten til din folkeregistrerte adresse innen fem virkedager. I den hektiske tiden ved årsskiftet og ved innlevering av skattemelding kan dette ta opptil ti virkedager.

Skattemelding

Skatteetaten sender ut skattemeldingen til digitale brukere i mars. Du vil få varsel når skattemeldingen din er tilgjengelig i Altinn. For ikke digitale brukere vil skattemeldingen vanligvis bli utsendt i månedsskifte mars/april. Om du ikke har fått den innen 20. april, må du kontakte Skatteetaten.

Du har selv ansvar for å fastsette opplysningene i skattemeldingen korrekt. Mottok du en fullstendig og riktig forhåndsutfylt skattemelding, kan du la være å levere den. Har du endringer eller tilføyelser, må du levere skattemeldingen til Skatteetaten innen utgangen av april.

Er det særlige grunner til at du ikke kan levere skattemeldingen innen fristen, kan du søke om utsettelse. Søknaden må være skriftlig og begrunnet. Søknadsskjema finner du på skatteetaten.no.

Foreløpig skatteberegning

I skattemeldingen finner du en foreløpig skatteberegning. Den viser om du må betale restskatt eller har penger til gode. Om du gjør endringer  i skattemeldingen, kan du beregne skatten på nytt. Endrer du skattemeldingen elektronisk kan du regne ut den nye skatten din etter at du har gjort dine endringer. Betaler du restskatten innen 30. mai, unngår du renter. Bruk betalingsinformasjonen som følger med skattemeldingen.

Endring av kontonummer – frist 15. mai

Ønsker du pengene på annet kontonummer eller utbetalingskort, kan du endre kontonummer. Har ikke skatteetaten fått opplysning om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utbetalingskort.

Endring av skattemelding

Ønsker du å endre opplysninger i skattemeldingen etter at den har blitt levert, må du sende inn en endringsmelding. Endringsmeldingen må leveres senest 3 år etter leveringsfristen for skattemelding og melding om trekk.

Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret blir sendt ut i perioden fra midten av juni til midten av oktober. 
Du får melding om når ditt skatteoppgjør kommer; har du betalt for mye skatt, får du tilgodebeløpet direkte til bankkontoen din eller som utbetalingsblankett fra skatteoppkreverkontoret. Har du betalt for lite skatt, får du tilsendt innbetalingsblankett (en eller flere). Mener du at betalt skatt ikke er riktig, må du kontakte skatteoppkreverkontoret.

Klage på skatteoppgjør

Mener du at skatteoppgjøret er feil, kan du klage. Klagen sender du til Skatteetaten, skriftlig og begrunnet. Enkle feil blir rettet raskt. Klager blir behandlet av skattekontoret og skatteklagenemnda. Skatteetaten sender melding innen tre uker om hvor lang tid saksbehandlingen tar. Klagefristen er seks uker fra mottatt skatteoppgjør.

Dersom skattekontoret er klageinstans, behandles klagen innen tre måneder etter at klagen har kommet inn. Ved endring av fastsettelsen sender skatteoppkreverkontoret nytt skatteoppgjør.