Skatteetatens service

Serviceerklæringen fra Skatteetaten forteller deg hvilken service du kan vente av etaten. Her finner du informasjon om hvem du henvender deg til og de rettighetene og pliktene du har.

Serviceerklæringen gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde serviceerklæringen, må du gi alle nødvendige opplysninger og sende riktig utfylt skjema. Om behandlingstiden blir lenger enn det som står i serviceerklæringene, får du melding. I de tilfellene der saksbehandlingstiden er satt til “dager” er det ment arbeidsdager. Større reguleringer av regelverk og ordninger kan føre til at behandlingstiden blir lengre i en overgangsfase.

Skatteetaten behandler opplysninger om deg fortrolig. I noen tilfeller kan du be om å få se saksdokumentene som gjelder deg.

Vi ønsker at serviceerklæringen skal bidra til at vi kan utvikle tjenestene og produktene våre. Kontakt oss gjerne hvis du har synspunkter på servicen eller serviceerklæringen vår.