Klage på avgifter i forbindelse med kjøp av varer fra utlandet

  • Skriv ut

Jeg er privatperson eller virksomhet som ikke er mva-registrert

I noen tilfeller vil Tolletaten bestemme at du må betale mer i avgifter enn det du forventet. Er du uenig i dette kan du klage.

Dette gjelder privatpersoner, virksomheter som ikke er mva-registrert eller registrert for særavgiften det klages på.

Du kan

  • klage til Tolletaten for å få tilbake toll
  • klage til Skatteetaten for å få tilbake merverdiavgift og særavgifter. Ønsker du å klage på både merverdiavgift og særavgift, velger du særavgift i skjemaet.

Jeg er mva-registrert

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan du selv endre mva-meldingen.

Hvis du har fått et vedtak fra oss, kan du ikke endre selv. Da må du sende en klage.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.