• Skriv ut
  • 1 Boligopplysningene i selvangivelsen

Klage på boligopplysningene i selvangivelsen (skattemeldingen)

Dersom opplysningene i selvangivelsen (P-ROM (areal), byggeår eller boligtype) er feil, må du sende klage til Skatteetaten.

Dette bør du gjøre før du klager

Kontroller boligopplysningener (boligtype, P-rom, og alder) som Skatteetaten har om din bolig. Disse opplysningene finner du under «Grunnlag for likningsverdi» i selvangivelsen for 2015, som du mottok våren 2016.

Beregn likningsverdien for 2015

Frist

Det første året kommunen bruker verdier fra Skatteetaten som grunnlag for utregning av eiendomsskatt, er fristen for å klage seks uker etter at du mottar eiendomsskatteseddelen.

For etterfølgende år gjelder de vanlige klagereglene i skatteforvaltningsloven. Fristen for å klage på fastsatt formuesverdi (likningsverdi) vil vanligvis være utløpt når du mottar eiendomsskatteseddelen, slik at du i stedet må anmode Skatteetaten om en endring av tidligere års fastsetting. Skatteetaten vil da vurdere om det foreligger tilstrekkelig grunn til å ta opp og behandle saken.

Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du klager.

Dette må du skrive og dokumentere i klagen

Du må begrunne klagen, og gi opplysninger om det du mener er feil.

Du må kunne fremlegge dokumentasjon på foretatt endring dersom skattekontoret etterspør dette.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.